Âm dương lịch

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 10:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 12 Chủ Nhật Tân Dậu Rất Tốt
2 13 Thứ 2 Nhâm Tuất Rất Xấu
3 14 Thứ 3 Quý Hợi Rất Xấu
4 15/8 Thứ 4 Giáp Tý Bình Thường
5 16 Thứ 5 Ất Sửu Tốt
6 17 Thứ 6 Bính Dần Rất Tốt
7 18 Thứ 7 Đinh Mão Bình Thường
8 19 Chủ Nhật Mậu Thìn Bình Thường
9 20 Thứ 2 Kỷ Ty. Rất Xấu
10 21 Thứ 3 Canh Ngọ Rất Tốt
11 22 Thứ 4 Tân Mùi Rất xấu
12 23 Thứ 5 Nhâm Thân Xấu
13 24 Thứ 6 Quý Dậu Bình Thường
14 25 Thứ 7 Giáp Tuất Rất xấu
15 26 Chủ Nhật Ất Hợi Rất xấu
16 27 Thứ 2 Bính Tý Xấu
17 28 Thứ 3 Đinh Sửu Xấu
18 29 Thứ 4 Mậu Dần Tốt
19 30 Thứ 5 Kỷ Mão Rất Tốt
20 1/9 Thứ 6 Canh Thìn Rất Tốt
21 2 Thứ 7 Tân Ty. Rất Tốt
22 3 Chủ Nhật Nhâm Ngọ Rất xấu
23 4 Thứ 2 Quý Mùi Tốt
24 5 Thứ 3 Giáp Thân Bình Thường
25 6 Thứ 4 Ất Dậu Bình Thường
26 7 Thứ 5 Bính Tuất Rất xấu
27 8 Thứ 6 Đinh Hợi Bình Thường
28 9 Thứ 7 Mậu Tý Xấu
29 10 Chủ Nhật Kỷ Sửu Xấu
30 11 Thứ 2 Canh Dần Rất xấu
31 12 Thứ 3 Tân Mão Bình Thường
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo