Âm dương lịch

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 3:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 14 Thứ 5 Nhâm Thìn Xấu
2 15/1 Thứ 6 Quý Ty. Rất Xấu
3 16 Thứ 7 Giáp Ngọ Bình Thường
4 17 Chủ Nhật Ất Mùi Rất Tốt
5 18 Thứ 2 Bính Thân Rất xấu
6 19 Thứ 3 Đinh Dậu Rất xấu
7 20 Thứ 4 Mậu Tuất Xấu
8 21 Thứ 5 Kỷ Hợi Bình Thường
9 22 Thứ 6 Canh Tý Xấu
10 23 Thứ 7 Tân Sửu Xấu
11 24 Chủ Nhật Nhâm Dần Bình Thường
12 25 Thứ 2 Quý Mão Tốt
13 26 Thứ 3 Giáp Thìn Tốt
14 27 Thứ 4 Ất Ty. Rất Xấu
15 28 Thứ 5 Bính Ngọ Xấu
16 29 Thứ 6 Đinh Mùi Rất Tốt
17 1/2 Thứ 7 Mậu Thân Rất Xấu
18 2 Chủ Nhật Kỷ Dậu Rất xấu
19 3 Thứ 2 Canh Tuất Xấu
20 4 Thứ 3 Tân Hợi Rất Tốt
21 5 Thứ 4 Nhâm Tý Rất xấu
22 6 Thứ 5 Quý Sửu Tốt
23 7 Thứ 6 Giáp Dần Tốt
24 8 Thứ 7 Ất Mão Tốt
25 9 Chủ Nhật Bính Thìn Rất Xấu
26 10 Thứ 2 Đinh Ty. Xấu
27 11 Thứ 3 Mậu Ngọ Rất xấu
28 12 Thứ 4 Kỷ Mùi Tốt
29 13 Thứ 5 Canh Thân Xấu
30 14 Thứ 6 Tân Dậu Rất xấu
31 15/2 Thứ 7 Nhâm Tuất Bình Thường
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo