Âm dương lịch

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 4:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 27 Thứ 2 Mậu Thìn Rất Xấu
2 28 Thứ 3 Kỷ Ty. Xấu
3 29 Thứ 4 Canh Ngọ Xấu
4 30 Thứ 5 Tân Mùi Xấu
5 1/3 Thứ 6 Nhâm Thân Bình Thường
6 2 Thứ 7 Quý Dậu Tốt
7 3 Chủ Nhật Giáp Tuất Bình Thường
8 4 Thứ 2 Ất Hợi Bình Thường
9 5 Thứ 3 Bính Tý Bình Thường
10 6 Thứ 4 Đinh Sửu Bình Thường
11 7 Thứ 5 Mậu Dần Rất Tốt
12 8 Thứ 6 Kỷ Mão Xấu
13 9 Thứ 7 Canh Thìn Xấu
14 10 Chủ Nhật Tân Ty. Bình Thường
15 11 Thứ 2 Nhâm Ngọ Rất xấu
16 12 Thứ 3 Quý Mùi Rất xấu
17 13 Thứ 4 Giáp Thân Bình Thường
18 14 Thứ 5 Ất Dậu Tốt
19 15/3 Thứ 6 Bính Tuất Xấu
20 16 Thứ 7 Đinh Hợi Bình Thường
21 17 Chủ Nhật Mậu Tý Bình Thường
22 18 Thứ 2 Kỷ Sửu Rất Xấu
23 19 Thứ 3 Canh Dần Rất Tốt
24 20 Thứ 4 Tân Mão Xấu
25 21 Thứ 5 Nhâm Thìn Rất Tốt
26 22 Thứ 6 Quý Ty. Bình Thường
27 23 Thứ 7 Giáp Ngọ Rất xấu
28 24 Chủ Nhật Ất Mùi Rất Xấu
29 25 Thứ 2 Bính Thân Tốt
30 26 Thứ 3 Đinh Dậu Rất Tốt
Loading...
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo
Loading...