Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Bói Tình Yêu - Xem Bói Tình Yêu Qua Ngày Sinh

BÓI TÌNH DUYÊN
Coi bói tình duyên của hai người qua ngày tháng năm sinh để biết hai người có hợp nhau không. Coi bói tình duyên nam nữ theo Ngũ hành, Bát trạch nhân duyên.

Tuổi Nam(Dương lịch):

Tuổi Nữ(Dương lịch):* Thông tin bổ trợ : Dùng để hóa giải, cải vận trong một số trường hợp tuổi vợ chồng xung khắc, phạm tuyệt mệnh
xem tuổi vợ chồng

Tổng quan:
Chồng: sinh ngày // Âm lịch
Ngày , tháng ,
Mệnh -
Vợ: sinh ngày // Âm lịch
Ngày , tháng ,
Mệnh -


Xem về bản mệnh ngũ hành:
Chồng mệnh gặp vợ mệnh :
Bình giải:


Xem về Thiên Can:
Chồng can gặp vợ can :
Bình giải:


Xem về Địa Chi:
Chồng tuổi gặp vợ tuổi :
Bình giải:


Xét trên Bát Trạch Nhân Duyên:
Chồng cung gặp vợ cung :
Bình giải:

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 04-10-2023 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Nên:

Kỵ:

Kết Luận:

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo